maandag 16 maart 2015

Keuring zeegaande zeilschepen

Mocht u binnenkort een zeegaand zeilschip willen huren of een meezeilvakantie willen boeken op een zeegaand zeilschip houdt dan de berichtgeving even in de gaten.

Zeegaande zeilschepen onder Nederlandse Vlag worden over het algemeen gekeurd door Register Holland (RH). RH past strenge regels toe die samen met de Nederlandse Scheepvaartinspectie zijn opgesteld. In Europa is er momenteel wat gedoe over die regels.

Een klein beetje achtergrond:
Internationaal zijn er ook veiligheidsregels voor passagiersschepen, echter deze zijn met name geschreven voor de grote Cruiseschepen. En een zeilschip is nu eenmaal geen Cruiseschip. Niet alle regels die gelden op een cruiseschip kunnen van toepassing zijn op een zeegaand zeilschip, en andersom geldt natuurlijk ook: regels over tuigage (zeilen, masten en touwen) zijn wel nodig voor een zeegaand zeilschip, maar zijn niet van toepassing op een cruiseschip.
Omdat Nederland als één van de weinige landen een vloot met zeegaande zeilschepen heeft, zijn er helaas op Europees niveau geen regels voor dit soort schepen.

Wat is er aan de hand
1) Naar aanleiding van de stranding van Tallship Astrid op de Ierse kust heeft Ierland een rapport geschreven waarin ze stelt dat de regels zoals die door Nederland worden toegepast niet geldig zijn. Simpel gezegd: men stelt dat de regels die gelden voor Cruiseschepen ook onverkort toegepast moeten worden op de zeegaande zeilschepen.
Of dit betekend dat schepen bij een bezoek aan een Ierse haven aan de ketting worden gelegd, of dat de soep niet zo heet wordt opgediend zal moeten blijken. Of andere landen die stelling gaan overnemen is ook niet duidelijk.
2) Denemarken ligt al lange tijd dwars wat betreft het erkennen van de door Nederland gebruikte keuringen. Dit is tot op Europees niveau uitgevochten, maar men komt er niet uit. Er lijkt nu een compromis te zijn gesloten. Hieruit komen echter aanvullende eisen, en het is maar de vraag of die voor het begin van het vaarseizoen 2015 ingevuld kunnen zijn. Als aan deze aanvullende eisen niet tijdig voldaan wordt kan het zijn dat de schepen niet op tijd een geldige keuring kunnen krijgen (en dus niet mogen uitvaren), of dat de keuring mogelijk niet door Denemarken wordt erkend, waardoor de schepen niet daar mogen varen, of het risico lopen aan de ketting te worden gelegd.

Ons advies:
Boekt u (een reis) op een zeegaand zeilschip, informeer hoe het zit met de keuringen, en welke alternatieven worden geboden als de reis onverhoopt niet op de geplande manier door kan gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten